Calendar

< September 2021 >
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
    1INSET Training Day (no students)INSET Training Day (no students) 2 3 4 5
6 7 8 9Year 11 Parents Info Evening
6:00 pm - 7:00 pm
Year 11 Parents Info EveningTime: 6:00 pm - 7:00 pm
10 11 12
13 14 15 16Year 10 Info Evening
7:00 pm - 8:00 pm
Year 10 Info EveningTime: 7:00 pm - 8:00 pm
17 18 19
20 21Year 9 Info Evening
7:00 pm - 8:00 pm
Year 9 Info EveningTime: 7:00 pm - 8:00 pm
22 23Year 12 Parents Info Evening
7:00 pm - 8:00 pm
Year 12 Parents Info EveningTime: 7:00 pm - 8:00 pm
24 25 26
27 28 29 30Open Evening
5:30 am - 8:30 am
Open EveningTime: 5:30 am - 8:30 am
Early close for students
1:00 pm
Early close for studentsTime: 1:00 pm
Open Evening
4:30 pm - 9:00 pm
Open EveningTime: 4:30 pm - 9:00 pm